Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE
 
 
 

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY 

 

  


 


 

start / PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE / KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
serwis w tej chwili ogląda 9 osób
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
   | modyf: Ewelina Story 2023-09-17, 08:47 | 27182 odsłon
serwiszglossie

 

 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Lp.

Zadania do realizacji

Termin

odpowiedzialni

1.

Początek zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

04.09.2023 r.

dyrektor, wicedyrektor

2.

Zajęcia  integracyjne  dla uczniów klas I.

09.2023 r.

wychowawcy klas I,

 pedagog  szkolny,

3.

Poinformowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych, założeniach PSO, WSO, prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu Liceum oraz zasadach zachowania.

do 15.09.2023 r.

wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele

4.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I i IV.( wybranie rad klasowych rodziców, zapoznanie z dokumentami prawa szkolnego, omówienie zasad i organizacji egzaminu maturalnego, wybór komitetu studniówkowego rodziców )

14.09.2023 r.

wychowawcy klas

dyrekcja

5.

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

wrzesień 2023 r.

opiekun SU

6.

 

Otrzęsiny klas pierwszych.

wrzesień 2023 r.

klasa 2c, wychowawcy klas

7.

Dzień Edukacji Narodowej.

13.10.2023 r.

opiekun SU

dyrektor

8.

Spotkanie z rodzicami ( wyniki w nauce, frekwencja, problemy wychowawcze )

09.11.2023 r.

wychowawcy klas

pedagog

dyrektor

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej - szkolenie

10.2023 r.

dyrektor

10.

Dzień Patrona Szkoły.

11.2023 r.

A. Kędzierska

K. Zagajewska-Sycz

A. Doroszko

11.

Święto Niepodległości.

11.11.2023 r.

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

12.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

 – analiza wyników matury 2021 r.

- Analiza EWD

11.2023 r

 

M. Gutowski,

E. Reut,

E. Kondraciuk-Pieniak

R. Kęsicki,

13.

Próbny egzamin maturalny z OPERONEM.

11.20263 r.

dyrektor

wychowawcy klas IV

14.

Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach na zakończenie I semestru.

 


21.12.2023 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy klas

 

15.

Zimowa przerwa świąteczna.


23-31.12.2023 r.


16.

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr.

12.01.2024 r.

wszyscy nauczyciele

17.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja .

17.01.2023 r.

wszyscy nauczyciele

dyrekcja

 

18.

Spotkanie z rodzicami – wyniki klasyfikacji.

18.01.2023 r.

wszyscy nauczyciele

dyrekcja

19.

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą.

01.2024 r.

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

20.

Studniówka maturzystów.

01.2024 r.

wychowawcy klas

wicedyrektor

 

21.

Ferie zimowe

22.01- 04.02. 2023 r.


22.

Zebranie Rady Pedagogicznej –szkolenie.

03.2024 r.

 dyrektor

23.

Wiosenna przerwa świąteczna.

28.03 -02.04.2024 r.


24.

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

04.2023 r.

R. Kozieł,

R. Kęsicki

25.

Poinformowanie uczniów i rodziców klas

 IV o przewidywanych ocenach na zakończenie nauki.

12.04.2023 r.

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

26.

Ostateczne wystawienie ocen na zakończenie nauki w Liceum.

19.04.2023 r.

wszyscy nauczyciele

27.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

- klasyfikacja klas IV,

- organizacja egzaminu maturalnego 2023.

24.04.2023 r.

dyrektor

28.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II i III.

25.04.2023 r.

wszyscy nauczyciele

29.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

26.04.2023 r.

dyrektor, opiekun SU

wychowawcy

30.

 Udział w uroczystościach Dnia Flagi i  Święta3 Maja.

02-03.05.2024 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

31.

Egzaminy maturalne.

maj 2024 r.

dyrektor

przewodniczący ZN i ZE

32.

Organizacja Dni Otwartych Szkoły.

maj 2024 r.

dyrekcja, opiekun SU

zespół ds. promocji szkoły

33.

Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach na zakończenie roku szkolnego.

07.06.2023 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

 

34.

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych.

14.06.2024 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

35.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

- klasyfikacja końcoworoczna.

19.06.2024 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

36.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

21.06.2024 r.

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

37.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024.

26.06.2024 r.

Dyrektor, zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej

38.

Rekrutacja do klas I .

06/07.2024 r.

komisja rekrutacyjna

39.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Organizacja pracy w roku szkolnym 2024/2025.

30.08.2024 r.

dyrektor

 

100 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2023r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY