poczekaj sekundeczkę
MENU
PROJEKTY AKTUALNE

PROJEKTY ARCHIWALNE
 
  

 DYPLOMY I CERTYFIKATY


 

 

start /
serwis w tej chwili ogląda 10 osób
serwiszglossie

Erasmus + Bułgaria

 Dzień 5

W piątek  uczestniczyliśmy w lekcjach w szkole Vasil Levski w Velingradzie.
 
 W ramach działań projektowych na zajęciach przygotowaliśmy pracę plastyczną ilustrujące polskie idiomy.
.
  

 Następnie odbyła się ceremonia wręczenie dyplomów, po której odbyło się przyjęcie. Wspólnie bawiliśmy się przy rytmach piosenek z 6 krajów uczestniczących w wymianie.

     

 Pożegnaniu towarzyszyło wzruszenie i łzy. Przez te kilka dni  zdążyliśmy  nawiązać przyjaźnie i niełatwo było się rozstać z nowymi przyjaciółmi. 

p. prof. D. Haraf

 

Dodał: Ewelina Story       17 lutego 2019r.
Warsztaty biologów

   14 lutego 2019 roku uczniowie klasy II c, kolejny raz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W trakcie warsztatów uczniowie poznawali modyfikacje organów roślinnych, doskonalili umiejętność mikroskopowania wykorzystując do tego celu uniwersytecką bazę naukowo-dydaktyczną.

    

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach wyrażają podziękowanie Pani dr Annie Źróbek-Sokolnik oraz Pan dr Grzegorzowi Fiedorowicz za zorganizowanie i przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć.

    

Opiekunami licealistów byli p. prof. Magdalena Araśniewicz i p. prof. Witold Kozubel

  p.prof. Witold Kozubel

 

Dodał: Ewelina Story       17 lutego 2019r.
Erasmus + Bułgaria

 Dzień III

Dziś wspólne zajęcia rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Etnograficznym w Velingradzie, w którym zobaczyliśmy zarówno eksponaty związane ze zwyczajami tego regionu, jak i z historią stosunkowo młodego miasta.Po obejrzeniu ekspozycji udaliśmy się do szkoły, by wziąć udział w zajęciach prowadzonych metodą CLIL, a następnie przystąpiliśmy do omówienia przygotowanych wcześniej prezentacji, dotyczących przysłów w językach krajów biorących udział w naszym projekcie.

   

Ostatnie zadania wymagały umiejętności artystycznych, ponieważ odgr ywaliśmy scenki ilustrujące wybrane przysłowia

   

Dzień IV

 Czwartek spędziliśmy na wspólnym odkrywaniu uroków Bułgarii. Podziwialiśmy piękno górskiego krajobrazu. Zwiedziliśmy Rupite – miejsce związane z Vangą, znaną z daru przepowiadania przyszłości. Jest to również miejsce szczególne, ponieważ znajduje się tu jedyny wulkan w Bułgarii. Sprawdziliśmy również temperaturę źródeł termalnych, których jest tu wiele.

   

Ciekawym miejscem, które mogliśmy zobaczyć, był Melnik – najmniejsza miejscowość w Bułgarii, będąca jednocześnie rezerwatem architektonicznym.

    

Dodał: Ewelina Story       15 lutego 2019r.
Finał Olimpiady Biologicznej
 
Jakub Krzyszkowski, uczeń klasy 3c,
odniósł kolejny sukces - zakwalifikował się do etapu centralnego 48 Olimpiady Biologicznej.
GRATULUJEMY!
 
Jakub znalazł się wśród 82 uczniów zakwalifikowanych do finału, osiągając wysoki wynik z testu wiedzy.
 
Zawody okręgowe odbywały się w dziesięciu miastach wojewódzkich, wzięło w nich udział 607 uczniów z całej Polski, a  do finału weszło tylko 13,5 % piszących.
 
W kwietniu, na Uniwersytecie Warszawskim, odbędą się dwudniowe zawody centralne, składające się z trzech części:
  • praktycznej - wykonanie zadań w pracowni zoologicznej, botanicznej, filogenetyczno -statystycznej oraz biologii molekularnej i biochemii, 
  • pisemnej- egzamin z wiedzy biologicznej,  wykraczającej szeroko poza zakres szkolny,
  • ustnej-obrona pracy badawczej pt.:"Walory przyrodnicze projektowanej ścieżki dydaktycznej na terenie Parku Elżbiety w Bartoszycach", którą uczeń wcześniej napisał.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w kolejnych, tak trudnych, zmaganiach. 
 
informację przygotowała: p. prof. Aneta Roś-Kozłowska
Dodał: Mirosław Gutowski       13 lutego 2019r.
Velingrad. Dzień 2.

Kolejny dzień pobytu w Bułgarii rozpoczęliśmy wizytą w Plovdiv – Europejskiej Stolicy Kultury 2019.