Ładowanie strony
MENU
start / SERWISY TEMATYCZNE
serwis w tej chwili ogląda 4 osób
   | modyf: Elżbieta Monkiewicz 2021-03-19, 08:34 | 10337 odsłon
serwiszglossie
 

ROK 2010

 Dnia 27 X odbyła się akcja "Młoda krew ratuje życie", która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród uczniów klas trzecich.

W akcji udział wzięły następujące osoby:

- pani prof. Anna Doroszko

- pani prof. Stanisław Kundzicz

- IIIA Paweł Prach

        Jolanta Ostromecka

        Kamil Wąsewicz

        Piotr Szymańśki

        Damian Sienkiewicz

        Michał Sochaj

        Damian Kuś

        Paweł Prach

- IIIB Milena Gościniak

        Katarzyna Gruszka

        Joanna Baranowska

        Honorata Łapa

        Mateusz Matejunas

        Zbigniew Hornik

        Ewa Paprocka 

- IIIC Nina Mieczkowska

        Katarzyna Mówińska

        Damian Piechnik

        Natalia Niema

        Kamil Kołodziejski

        Magdalena Lewandowska

        Paulina Kudaszewicz

        Beata Symanowicz

- IIID Jolanta Monkiewicz

        Katarzyna Ferenc

- IIIE Ewa Burda

        Artur Kowalewski

        Ryszard Kowalewski

        Aron Mikołajczyk

        Katarzyna Wołodko

        Paweł Worobiej 

       Leszek Mysiewicz

        Monika Gomoła

        Adrian Mielnik

- IIIF Małgorzata Pieciukonis

        Julita Makutunowicz

        Katarzyna Malinowska

        Magdalena Pasjak

        Bartosz Czupajło

        Katarzyna Żółcińska

        Justyna Bucik

        Aneta Zawadzka

        Maria Szymuś

       Mimo szczerych chęci nie wszyscy mogli oddać krew ze względów zdrowotnych. Zdarzyło się, że osoba oddająca krew zosłabła lub zemdlała.

       Jednorazowo oddaje się 450 ml krwi i można to robić co 2 miesiące chłopcy i co 3 dziewczęta.

       Niektórzy oddawali krew już wcześniej...

       Są to m.in.: Krzysztof Kowalski (IIIB)

                        Artur Jurgielewicz (IIIB)

                        Bartosz Kasjaniuk (IIIB)

                        Justyna Bucik (IIIF)

                        Maciej Szczepanik (IIIF) 

                        Katarzyna Gruszka (IIIB)

                        Milena Gościniak (IIIB)

                        Marta Kubka (IIIB)

                        Mateusz Matejunas (IIIB)

______________________________________________________________________________________

Regulamin konkursu

dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych

na najlepszą "podstronę" internetową o honorowym krwiodawstwie

pt: "Nasza Szkoła promuje krwiodawstwo PCK"1. Konkurs trwa od 01.10.2006 do 30.11.2006 roku.

2. Organizatorami Konkursu są: Zarząd Główny PCK i Krajowa Rada HDK PCK, Publiczna Służba Krwi, Zarządy Okręgowe PCK i Okręgowe Rady HDK PCK.

3. Patronami Konkursu są: Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo edukacji Narodowej.

4. W konkursie mogą brać udział gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne, posiadające w dniu jego rozpoczęcia aktywne strony internetowe.

5. Regulamin konkursu wraz ze wzorami karty zgłoszenia, przekazane będą do szkół przez Zarządy Rejonowe PCK w terminie do 15.09.2006 r.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie szkoły przez jej dyrekcję na formularzu zgłoszenia (zał. 1). Zgłoszenia szkoły należy przesłać do ZarządówRejonowych PCK w terminie do 30.09.2006 r.

7. Każda szkoła przystępująca do konkursu wyznaczy jedną osobę, której zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu z organizatorem (Zarząd Okręgowy lub Rejonowy PCK) w celu konsultacji poprawności merytorycznej strony w części teoretycznej dotyczącej krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Materiały dotyczące działań promujących honorowe krwiodawstwo w szkole nie podlegają weryfikacji przez organizatora przed okresem oceny.

8. ZR PCK przekazują zbiorcze informacje o zgłoszeniach szkół do ZO PCK w terminie do 10.10.2006 r. wg wzoru z zał. 2., a ZO do Zarządu Głównego PCK w terminie do 20.10.2006 r. wg wzoru z zał. 3.

9. Podstawą oceny "podstron" internetowych szkół będą materiały zamieszczone na stronach tych szkół w grupach tematycznych:

- Dla Gimnazjów: "Tak promujemy krwiodawstwo w naszym Gimnazjum"

- Dla szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych obowiązkowe są dwa tematy:

* "Tak promujemy krwiodawstwo w naszej szkole" oraz

* "Nasi nauczyciele i uczniowie oddają krew".

We wszystkich grupach tematycznych wymagany jest materiał opisowy i fotograficzny. Dodatkowe punkty przyznawane będą za oryginalną stronę graficzną, autorstwa uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących. Niedopuszczalne jest powielanie materiałów wcześniej opublikowanych w jakiejkolwiek formie. Publikowanie materiałów przygotowanych na konkurs wymaga opinii organizatorów.

10.Ocena wyników Konkursu odbędzie sie w dwóch etapach: okręgowym i centralnym. Organizatorzy pozostawiają do uznania Zarządów Rejonowych ocenę i nagradzanie szkół w rejonie. Na szczeblu okręgowym ocena szkół uczestniczących w Konkursie odbywac się będzie w trzech kategoriach:

- Gimnazja

- Szkoły Ponadgimnazjalne

- Policealne i Pomaturalne

Zdobywcy pierwszych miejc w każdej z tych trzech kategorii zostają zgłoszeni do oceny na szczeblu krajowym.

11. Ocena i ogłoszenie wyników w etapie okręgowym: do 10.12.2006 r.

12. Informacje o zdobywcach pierwszych miejsc w okręgach ZO przekazują do 15.12.2006 r. do ZG. na formularzu z zał. 4

13. Ocena i ogłoszenie wyników w etapie krajowym: do 30.12.2006 r.

Nagrody dla wszystkich finalistów, wg poszczególnych kategorii, zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania z władzami Stowarzyszenia oraz Patronami Konkursu. Nagrody ufunduje Zarząd Główny, współorganizatorzy, ew. inni sponsorzy.

14. Nad prawidłową oceną i rozdziałem nagród nadzór sprawować będzie Komisja Turnieju, w skład której wejdą przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, Służby Krwi, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.Życzymy wszystkim powodzenia w organizacji i realizacji Konkursu


Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża

Prezydium Krajowe Rady HDK PCK

_____________________________________________________________________________________

 
Powyżej zamieściliśmy zdjęcie części osób, które oddały krew w akcji krwiodawstwa - MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE.
 
Tematyka krwiodawstwa została też poruszona na godzinach wychowawczych w klasach trzecich. Uczniowie zaznajomili się ze szczegółami dotyczącymi oddawania krwi. Część z materiałów zaprezentowanych w klasach została zamieszczona w podstronie PCK. 
_______________________________________________________________________________________

Uczestnicy akcji "Młoda krew ratuje życie", 2008

 

 1. p. Anna Doroszko
 2. p. Stanisław Kundzicz
 3. Kamil Mażul
 4. Jakub Duda
 5. Aneta Rumińska
 6. Marcin Kowalczyk
 7. Bartosz Kopańko
 8. Barbara Zapolnik
 9. Paulina Wołoch
 10. Sylwia Dziełak
 11. Magdalena Stankiewicz
 12. Bartosz Buczyński
 13. Aneta Rumińska
 14. Jakub Prokocki
 15. Mateusz Aleksandrowicz
 16. Justyna Morawska
 17. Adam LAskowski
 18. Błażej Litwin
 19. Emil Bujwid
 20. Dawid Cięzki
 21. Tamara Gałązka
 22. Rafał Hryszko
 23. Jacek Kowalski
 24. Sylwester Krasnowski
 25. Monika Orłowska
 26. MAteusz Pawluk
 27. Krzysztof Pilipiec
 28. Kamil Rogoziński
 29. Agnieszka Rybko
 30. Magdalena Rybko
 31. Kamil Tomaszewicz
 32. Arkadiusz Tomczyk
 33. Tomasz Łabiński
 34. Krzysztof Łarczyński
 35. Joanna Żejmo
 36. Klaudia Bogatek
 37. Irmina Demczuk
 38. Anna Meslin
 39. Paulina Spychalska
 40. Michał Rosiński
 41. Magdlaena Latoch
 42. Paulina Kopeć
 43. Urszula Becker
 44. Katarzyna Droździel
 45. Grzegorz Jabłonowski
 46. Orest Kuźmicz
 47. Marta Malinowska
 48. Paulina Masłowska
 49. Martyna Olejnikow
 50. Agnieszka Kucharewicz
 51. Grzegorz Narkowicz
 52. Marta Świerzyna
 53. Małgorzata Wiszniewska
 54. Piotr Wilk
 55. Sylwia Załoga
 56. Jagoda Badurowicz
 57. Renata Dęga
 58. Kamil Gomoła
 59. Daniel Hucik
 60. Julita Jedynak
 61. Klaudia Kocak
 62. Dominika Kowalczyk
 63. Karol Kubicki
 64. Agnieszka Kurczyna
 65. Marta Rucińska
 66. Aleksandra Rybacka
 67. Agata Stankiewicz
 68. Natalia Bohun
 69. MArtyna Jarosz
 70. Joanna Katkowska
 71. Karolina Kozłowska
 72. Kamil Kuzia
 73. Emila Mickanis
 74. Agnieszka Mosiewicz
 75. Anna NArkowicz
 76. Paweł Popławski
 77. Anna Przybytek
 78. Małgorzata Sekita

 

 

 

Uczestnicy akcji "Młoda krew ratuje życie",

która odbyła się 5.02.2007r.

 

 1. p. Anna Doroszko
 2. p. Stanisław Kundzicz
 3. MAłgorzata Pieciukonis
 4. Sylwia Janowicz
 5. Justyna Bucik
 6. Agnieszka Krukowska
 7. Igor Kuźmowicz
 8. Katarzyna Mówińska
 9. Julita Jedynak
 10. Bartek Kasjaniuk
 11. Marta Kubka
 12. Mariola Adamowicz
 13. Ewelina Kasprowicz
 14. Joanna Baranowska
 15. Milena Gościniak
 16. Katarzyna Gruszka
 17. Zbigniew Hornik
 18. Wojciech Jodko
 19. Łukasz Jakóbczyk
 20. Robert Bułło
 21. Ryszard Kowalewski
 22. Aron Mikołajczyk
 23. Leszek Mysiewicz
 24. Paweł Katkowski
 25. Honorata Łapa
 26. Monika Gomoła
 27. Paweł Worobień
 28. Adrian Mielnik
 29. Paweł Lipka
 30. Paulina Kopeć
 31. Magda Jaroniec
 32. Katarzyna Ferenc
 33. Agnieszka Sadłowska
 34. Eryk Kozłowski
 35. Marcelina Błudzień
 36. Michał Sochaj
 37. Damian Sienkiewicz
 38. Jolanta Ostromecka
 39. Paweł Prach
 40. Łukasz Rymko

 ______________________________________________________________________________________

Wszyscy niżej wymienieni uczniowie oddali łącznie 35,1 litra krwi w roku szkolnym 2010/2011.

Gratulujemy. 

Chmielewski Michał  2x

Czerwonka Adrian 2x

Jakubiec Agata 2x

Jankowski Mateusz 3x

Janowicz Arletta 2x

Jarząbek Aleksandra 2x

Kossakowski Damian 3x

Sadowski Rafał 1x

Rać Karolina 1x

Mateusz Bakun 1x

Joanna Banach 2x

Artur Dąbrowski 3x

Groth Krzysztof 1x

Kapturski Grzegorz 1x

Komajda Patryk 3x

Komajda Przemysław 2x

Krzemiński Kamil 2x

Łochowski Jakub 2x

Łuckiewicz Karol 1x

Łukasz Szalast 2x

Tyszkiewicz Amadeusz 1x

Bodnar Justyna 1x

Kaldyński Kondrad 4x

Kurach Iza 1x

Klopott Arleta 1x

Jędrach Ewa 1x

Markiwicz Marek 1x

Morawski Łukasz 1x

Zubrycki Maciej 2x

Gutkowska Martyna 3x

Kiziniewicz Ewa 2x

Zieleniewski Damian 1x

Zawadzki Maciej 1x

Sawicki Maciej 2x

Koter Krzysztof 2x

Rutkowski Oskar 2x

Gryta Kacper 1x

Spychalski Karol 1x

Gleba Eliza 1x

Kierznowska Marta 1x

Łychwar Justyna 1x

Nadolny Marek 2x

Aleksandrowicz Karol 1x

Kuprewicz Łukasz 3x

Lewandowska Katarzyna 1x

Kotowska Olga 2x

 

 

100 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2023r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY