| modyf: 2018-10-2, 13:19 | 4907 odsłon
serwiszglossie


 

     CZYTAĆ MOŻNA ZAWSZE

I WSZĘDZIE!

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

MAJĄCYM  NA CELU PROMOWANIE CZYTELNICTWA

ZASADY KONKURSU:

1. DO WZIĘCIA UDZIAŁU ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW    LICEUM

2. MAKSYMALNIE 2 ZDJĘCIA ZATYTUŁOWANE ORAZ PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM, NA DOWOLNYM NOŚNIKU, MOŻNA SKŁADAĆ
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.
FOTOGRAFIE MOŻNA TAKŻE PRZESŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
NA ADRES: maus26@op.pl

ZGŁOSZENIE PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE
Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ICH WYKORZYSTANIE.

3.ZDJĘCIA MOŻNA ZGŁASZAĆ DO KOŃCA 2018 R.

4. PRACE ZOSTANĄ OCENIONE PRZEZ JURY ZŁOŻONEGO
Z PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I NAUCZYCIELI NASZEGO LICEUM.

5. NAJLEPSZE ZDJĘCIA ZOSTANĄ NAGRODZONE.

6.  ZDJĘCIA ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ WYEKSPONOWANE.

ZACHĘCAMY WAS DO SPOJRZENIA NA KSIĄŻKĘ I CZYTANIE
PRZEZ OBIEKTYW APARATU FOTOGRAFICZNEGO.
.